Reklamačný poriadok

Cieľom internetového predaja na stránke www.beni.sk je predaj detskej obuvi a detského oblečenia pre široký okruh zákazníkov so zabezpečením ich maximálnej spokojnosti a to sa týka nielen predaja, ale aj vybavovania možných reklamácií. Obuv a oblečenie predávané v našom internetovom obchode sú zaradené do 1. kvality, čo je zárukou ich pohodlného a dlhodobého nosenia. Všetky prípadné reklamácie budú posudzované v zmysle platného Občianskeho zákonníka a Zákona na ochranu spotrebiteľa č.250/2007 Z.z. vrámci 24 mesačne záručnej doby. Záručná doba začína plynúť dňom prevziatia tovaru zákazníkom od predávajúceho. Záručnou dobou sa rozumie obdobie, počas ktorého by si mal výrobok zachovať svoje úžitkové, kvalitatívne a estetické vlastnosti.

Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby alebo materiálové chyby, ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby a to pri dodržiavaní doporučeného spôsobu ošetrovania výrobku uvedeného v záručnom liste. Uplynutím záručnej doby možnosť uplatnenia reklamácie zaniká. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené, prípadne znemožnené jeho ďalšie požívanie, ak však príčinou tohto stavu nebolo opotrebenie tovaru, úmyselné či neúmyselné poškodenie alebo zanedbanie základných pravidiel údržby.

Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku, nakoľko životnosť výrobku je úzko naviazaná na správne ošetrovanie a zaobchádzanie s výrobkom. Životnosť výrobku môže byť výrazne skrátená intenzitou používania. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu, ihneď, ako sa vada objaví. Ďalšie požívanie poškodeného tovaru môže zapríčiniť zväčšenie vady, znehodnotenie tovaru a môže byť dôvodom k zamietnutiu reklamácie. Pri kúpe obuvi dbajte prosím na to, aby zvolený typ, číslo a tvar obuvi presne zodpovedal vašim potrebám. Nevhodne zvolený typ obuvi, nesprávna veľkosť, šírka alebo tvar obuvi nie je dôvodom k reklamácii. Pôsobením potu alebo vody môže dôjsť k uvoľňovaniu prírodných farbív kože. Tento jav nemá vplyv na zníženie funkčnosti obuvi a nie je dôvodom k reklamácii. Taktiež obuv s ručným šitím, perforáciou zvršku a koženou podošvou nie je vhodná na nosenie vo vlhkom prostredí. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornými zásahmi, nevhodnou údržbou, nevhodným čistením, praním v práčke, zakázanými úpravami, nevhodným skladovaním, nevhodným sušením (pri zdroji tepla), či bežným a mechanickým opotrebením výrobku (zodraté špičky v dôsledku šúchania, zošúchané podrážky). Záručná doba sa predlžuje o dobu, kedy bol tovar v oprave, resp.o dobu, počas ktorej nemohol zákazník tovar riadne používať. Zákazník je povinný si tovar prevziať aj v prípade zamietnutej reklamácie. Pokiaľ si zákazník tovar neprevezme, tovar bude po 2 mesiacoch zlikvidovaný. 

POSTUP PRI VYBAVOVANÍ REKLAMÁCIE

Zákazník si uplatňuje reklamáciu v sídle predávajúceho. Tovar vo forme poisteného balíka na vlastné náklady zašlite na adresu predávajúceho: Ing.Roman Bartko-Beni, Jahodová 23, 831 01 Bratislava. Zásielky na dobierku nepreberáme. Pri uplatňovaní reklamácie nezabudnite priložiť faktúru, t.j.doklad, že tovar bol zakúpený v našom internetovom obchode.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, riadne vyčistený, vysušený tak, aby posúdeniu reklamácie nebránili všeobecné zásady hygieny.

Predávajúci má povinnosť posúdiť a riešiť uplatnenú reklamáciu v zákonom stanovenej lehote a to do 30 dní od dátumu jej uplatnenia. O výsledku reklamácie bude zákazník ihneď informovaný buď telefonicky, alebo e-mailom. V prípade uznanej reklamácie predajca zabezpečí vrátenie finančných prostriedkov kupujúcemu, v prípade zamietnutej reklamácie predávajúci zabezpečí vrátenie tovaru spolu s písomným vyjadrením.

Za odstrániteľné vady sa považujú také vady tovaru, ktoré je možné včas a riadne odstrániť, pričom neutrpia úžitkové vlastnosti výrobku. Za reklamáciu sa nepovažuje bežné opotrebenie tovaru počas trvania záručnej doby a s ním súvisiaca zhoršená kvalita výrobku.

Vykonanie opravy odstrániteľných vád v záručnej dobe je bezplatné. O „opätovnom vyskytnutí sa vady po oprave“ možno hovoriť, len ak sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. O rovnakú vadu však nejde, ak sa po predchádzajúcej oprave objaví iná vada, ktorá nebola ešte reklamovaná.

Kupujúci sa môže domáhať výmeny veci (vadnej súčasnej veci) namiesto práva na odstránenie vady len vtedy, ak ide o vec, ktorá nebola ešte použitá, pričom za nepoužitú nemožno považovať vec, ktorá bola už uvedená do trvalej prevádzky.

V prípade výskytu neodstrániteľnej vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, môže predávajúci

  • tovar vymeniť za nový
  • vrátiť peniaze zákazíkovi

Vrátenie peňazí zákazníkovi platí aj v prípade, že sa na výrobku 3x zopakovala tá istá odstrániteľná chyba,alebo ak reklamácia nebola vybavená v zákonom stanovenej lehote, pokiaľ nebolo v dohode medzi zákazníkom a predávajúcim určené inak.

Rozlišujte obuv podľa toho,pre aký účel bola vyrobená.

Vychádzková obuv....svojou konštrukciou je vhodná na celodenné nosenie v exteriéri aj v interiéri, vyznačuje sa mohutnejšou konštrukciou, strih zvrškov aj použité materiály sa vyznačujú veľkou pestrosťou druhov. Je nevhodná na športové aktivity.

Rekreačná obuv.... je charakteristická svojou odolnejšou konštrukciou, pevnejšími zvrškami a podrážkami.

Obuv domáca.... nie je vhodná na nosenie v exteriéry, podrážky nie sú navrhnuté na záťaž a odolnosť na nerovných povrchoch. Jedná sa prevažne o textilnú obuv jednoduchej konštrukcie určenej pre nosenie v interiéri. 

 

Ako sa starať o Vaše topánky?

 

Životnosť obuvi je tiež ovplyvnená pravidelnou údržbou, ktorá závisí od materiálov použitých pri ich výrobe. Uvádzame druhy materiálov a spôsoby ich údržby.

Koža/useň....po očistení vlhkou špongiou naneste krém na topánky. Dobre votrite a odstráňte nadbytočný krém. Vyleštite na požadovaný vzhľad. Použite impregnačný sprej na zvýšenie vodeodolnosti.

Lakovaná koža....očistite navlhčenou handričkou, utrite do sucha. Po zmoknutí pomaly sušte pri izbovej teplote. Chráňte pred mrazom-možnosť popraskania materiálu. Nepreťažujte!

Brúsená koža/nubuck....vyčistite čistiacou penou, prípadne kefkou na nubuck. Nechajte uschnúť pri izbovej teplote. Jemne votrite kondicionér na kožu. Použite impregnačný sprej na zvýšenie vodeodolnosti materiálu. Nepoužívajte krém a lesk na topánky.

Obuv s membránou Gore-tex®....používajte výhradne prípravky vhodné na obuv s membránou Gore-tex®. Nikdy nepoužívajte lesk na obuv. Obuv tohto značenia má všitú špeciálnu membránu, ktorá neprepúšťa vodu a zároveň umožňuje nohe dýchať. Obuv s goretexovou membránou je výrazne vodeodolnejšia, avšak ani pri tomto type obuvi nemožno konštrukčne a technologicky zabezpečiť absolútnu vodenepriepustnosť. Zvrškový materiál obuvi je nutné impregnovať sprejovým prípravkom.

Textil....nečistoty nechajte uschnúť a vyčistite jemnou suchou špongiou. Väčšie nečistoty vyčistite čistiacou penou, opláchnite a nehcajte uschnúť pri izbovej teplote. Použite impregnačný sprej. 

Všeobecné platné zásady údržby a ošetrovania obuvi

  • Pri výbere obuvi rozlišujte obuv podľa účelu ,pre ktorý je určená. V prípade, že sa obuv používa na iný účel, ako je určená, môže dôjsť k jej poškodeniu. Toto poškodenie potom nemožno kvalifikovať ako podnet pre reklamáciu.
  • Obuv si doma, v interiéri, dôkladne vyskúšajte a skontrolujte jej kvalitu. Dbajte hlavne na vami zvolený tvar, veľkostné číslo a šírku obuvi, ktorá musí zodpovedať vašim potrebám. V prípade, že si typ, tvar, číslo či šírku zvolíte nevhodne, nemôže to byť predmetom reklamácie.
  • Pred prvým použitím usňovú obuv ošetrite vhodným krémom alebo impregnačným sprejom, čím vytvoríte účinnú ochranu proti premáčaniu. Len pravidelným ošetrovaním získa useň dlhodobú ochranu.
  • Pri obúvaní uzavretých strihov používajte obuvák, aby sa nedeformovala pätná časť obuvi.
  • Obuv pravidelne striedajte, len tak sa môže zvrškový materiál zbaviť vlhkosti absorbovanej z vašich nôh.
  • Snažte sa vyvarovať úplnému premočeniu obuvi, pokiaľ sa tak stane, vysušte ju pri izbovej teplote vyloženú novinovým papierom. V žiadnom prípade nesušte na vyhrievacom telese. Po vysušení obuv ošetrite podľa návodu pre použitý tvrškový materiál.
  • Obuv pravidelne kontrolujte a zabezpečte všasné opravy pätníkov, bežne opotrebovaných podošiev, porušených šitých a lepených spojov a iných vzniknutých chýb spôsobených bežným opotrebením.

 

Piktogramy značenia obuvi a ich vysvetlenie

 Podšívka a stielka

Podošva

Zvršok,vrchný materiál

Useň,všeobecný termín pre kožu

Prírodný a syntetický textilný materiál

Iný materiál,všetky ostatné materiály

 

Popisy k textilným výrobkom,symboly značenia a ich vysvetlenie

symbol     popis prania

symbol   popis žehlenia

symbol   popis sušenia na vzduchu

 

symbol  popis sušenia v bubnovej práčke

symbol  popisy pre profesionálne ošetrovanie textílií