Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu www.beni.sk

Názov spoločnosti     Ing. Roman Bartko - Beni
Ulica a číslo             Jahodová 23 
Mesto a PSČ            831 01 Bratislava
Štát                        Slovensko                      
IČ:                         30158818
DIČ:                       SK1020187179 

1) O registrácii

Zaregistrovaním v internetovom obchode  www.beni.sk sa rozumie vyplnenie vašich identifikačných údajov, mena, adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy. Po zaregistrovaní sa budete môcť kedykoľvek prihlásiť a pri objednávaní tovaru už nebude nutné vyplňovať polia Vašich údajov.

Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nakladať s osobnými údajmi spotrebiteľa v súlade so Zákonom č.122/2013 Z.z. a podľa vyhlášky č.164/2013 Z.z.Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné pri platbách,pri doručovaní tovaru a zasielaní daňových dokladov s iniciálmi spotrebiteľa pre spracovanie účtovníctva. 

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohoto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi oboznámiť.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku pred uzatvorením kúpnej zmluvy v prípade, že tovar už nebude na sklade. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite o tejto situácii informovať kupujúceho a dohodnú sa na ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už  uhradil časť, alebo celú čiastku predajnej ceny, tá mu bude vrátená späť a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nepríde.          

Všetky objednávky v našom internetovom obchode považujeme za záväzné.

Objednávku môžete zrušiť aj pred jej expedíciou. O zrušení nás prosím informujte telefonicky, alebo e-mailom. Prosíme pri korešpondencii uvádzať číslo objednávky. O prijatí objednávky ste automaticky informovaní e-mailom. V detaile každej položky tovaru je uvedené, či je na sklade, prípadne, či je objednaný u výrobcu. Pokiaľ tovar nie je na sklade, budeme Vás informovať o možnosti jeho objednania u výrobcu a o ďalšom termíne dodania.        

Storno objednávky

Objednávku môžete stornovať bez udania dôvodu do 12 hodín od jej objednania. Storno môžete zrealizovať telefonicky alebo e-mailom. Pri zrušení objenávky je nutné uviesť vaše meno, e-mailovú adresu a číslo objednávky.

3) Spôsoby prepravy

Osobný odber

Pri objednávaní tovaru si kupujúci vyberá spôsob dopravy. Pokiaľ si kupujúci zvolí možnosť osobného odberu a vyberie si v ktorom kamennom obchode si tovar vyzdvihne, e-mailom bude informovaný o potvrdení objednávky a termíne, kedy si môže tovar v kamennej predajni vyzdvihnúť. Objednávku je možné si vyzdvihnúť počas otváracej doby predajní, ktorá je uvedená v časti Kontakty.Objednaný tovar na Vás čaká 48 hodín.Pokiaľ sa nedohodne inak, /telefonicky,e-mailom/ objednávka bude po uplynutí tejto doby stornovaná.

Doručenie tovaru prepravnou spoločnosťou

Cenník doručovania PPL nájdete v časti Doprava a poštovné. Cena zahŕňa možnosť večerného dodania a telefonického kontaktovania zákazníka, pre prípadnú zmenu adresy či miesta doručenia. Zákazník je e-mailom informovaný, kedy bola zásielka expedovaná. Doba dodania je maximálne do 48 hodín./2 pracovné dni/

Doručenie tovaru Slovenskou poštou

Cenník doručovania Slovenskou poštou nájdete v časti Doprava a poštovné. Zákazník je e-mailom informovaný, kedy bola zásielka expedovaná. Pokiaľ objednávateľ nebude zastihnutý na mieste doručenia, obdrží do schránky zásielku o doručení zásielky. Zásielku si kupujúci môže vyzdvihnúť na pobočke Slovenskej pošty. Zásielka býva zvyčajne doručená do 24 až 48 hodín po expedovaní. Pokiaľ Vám zásielka nebola doručená a ani ste nedostali oznámenie o uložení zásielky, zašleme Vám e-mailom podacie číslo zásielky, pod ktorým bola zásielka odoslaná.

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, uplatnite si reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť.

4) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad - faktúru. Pri korešpondencii s nami nezabudnite uviesť jej číslo. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom a trvá 24 mesiacov, pokiaľ nie je určené inak.

5) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (dôjde k zámene tovaru, alebo čísla), je predávajúci povinný toto vyriešiť bezplatne a bez zbytočného odkladu, na základe požiadavky kupujúceho, buď výmenou za tovar, ktorý zodpovedá predmetu kúpnej zmluvy, alebo vrátením finančných prostriedkov kupujúcemu podľa dohody. Toto neplatí, pokiaľ kupujúci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

6) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Pokiaľ si kupujúci objedná tovar v internetovom obchode www.beni.sk, má podľa §12 Zákona o zásielkovom predaji právo možnosti vrátenia tovaru bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od jeho prevziatia. V takom prípade kupujúci písomne oznámi zámer vrátenia tovaru a vráti

  • tovar nepoužitý
  • v stave, v akom ho kupujúci obdržal
  • v pôvodnom balení, v krabici
  • opatrený všetkými pôvodnými visačkami
  • s pribaleným originálom faktúry
  • na faktúru napíšte číslo účtu, na ktorý vám vrátime peniaze

zašle na adresu: Ing.Roman Bartko - Beni, Jahodová 23, 831 01 Bratislava, alebo Predajňa Beni - detská obuv, Stromová 36, 831 01 Bratislava

Tovar poistite. Tovar na dobierku nepreberáme.

Po prevzatí tovaru predávajúcim budú kupujúcemu do 5 dní od doručenia tovaru vrátené finančné prostriedky na ním uvedené číslo bankového účtu. Toto ustanovenie sa však nesmie chápať ako možnosť bezplatného zapožičania si tovaru. Kupujúci, pokiaľ využije možnosť vrátenia tovaru, musí predávajúcemu vrátiť všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený, môže si predávajúci uplatniť na kupujúcom právo na náhradu škody a započítať svoj nárok od predmetnej kúpnej ceny. Predávajúci je v takomto prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci v takomto prípade vracia kupujúcemu takto zníženú kúpnu cenu.

7) Spôsoby úhrady

Spôsob úhrady si vyberáte pred výberom dopravy. Môžete si zvoliť:

  • úhradu v hotovosti pri osobnom odbere
  • vklad na účet predávajúceho č.ú. 2625021951/1100 Tatrabanka
  • úhrada pri prevziatí tovaru buď prepravnej spoločnosti, alebo Slovenskej pošte

8) Reklamácie 

Pri vybavovaní reklamácií sa riaďte radami podľa článku Reklamačný poriadok.

 

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste venovali prečítaniu obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky platia výhradne pre internetový obchod www.beni.sk.

 

 

Váš internetový obchod www.beni.sk

 

Obchodné podmienky sú platné od 1.7.2012 do odvolania.

Informácia pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.