Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu www.beni.sk

Názov spoločnosti    Ing. Roman Bartko - Beni
Ulica a číslo             Jahodová 23 
Mesto a PSČ            831 01 Bratislava
Štát                        Slovensko                      
IČ:                         30158818
DIČ:                       SK1020187179 

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

email: beni.bartko@gmail.com

tel. +421 905 569335

1) O registrácii

Zaregistrovaním v internetovom obchode www.beni.sk sa rozumie vyplnenie vašich identifikačných údajov, mena, adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy. Po zaregistrovaní sa budete môcť kedykoľvek prihlásiť a pri objednávaní tovaru už nebude nutné vyplňovať polia Vašich údajov.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) INFORMÁCIE O TOVARE A CENÁCH

 

Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a obchodník nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.

V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne obchodník s kupujúcim inak.

3) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na    telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

- prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,

- vyplnením objednávkového formulára bez registrácie, kde je kupujúci povinný uviesť svoje meno a kontaktné údaje /telefonický a emailový kontakt/.

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby, spôsob a adresu jeho doručenia.

4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci obchodníkovi kliknutím na tlačidlo "odoslanie objednávky". Údaje uvedené v objednávke sú obchodníkom považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

5. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle obchodník kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky obchodníkom.

6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže obchodník splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá, ak potvrdí kupujúci prijatú ponuku od obchodníka na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. V prípade, že kupujúci už  uhradil časť, alebo celú čiastku predajnej ceny, tá mu bude vrátená späť a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nepríde.

7. Všetky objednávky prijaté obchodníkom sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky obchodníkom, alebo ešte aj pred jej expedíciou telefonicky na telefónnom čísle obchodníka alebo elektronickou správou na email obchodníka, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach. Prosíme pri korešpodencii uvádzať číslo objednávky.

8. Objednávku môžete stornovať bez udania dôvodu do 12 hodín od jej objednania. Storno môžete zrealizovať telefonicky alebo e-mailom. Pri zrušení objenávky je nutné uviesť vaše meno, e-mailovú adresu a číslo objednávky.

9. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane obchodníka pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je obchodník povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Obchodník informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu obchodníka.

 

4) Spôsoby prepravy

Osobný odber

Pri objednávaní tovaru si kupujúci vyberá spôsob dopravy. Pokiaľ si kupujúci zvolí možnosť osobného odberu, e-mailom bude informovaný o potvrdení objednávky a termíne, kedy si môže tovar v kamennej predajni vyzdvihnúť. Objednávku je možné si vyzdvihnúť počas otváracej doby predajní, ktorá je uvedená v časti Kontakty.Objednaný tovar na Vás čaká 48 hodín.Pokiaľ sa nedohodne inak, /telefonicky,e-mailom/ objednávka bude po uplynutí tejto doby stornovaná.

Doručenie tovaru prostredníctvom Packety

Prostredníctvom packety si môže zákazník zvoliť dodanie tovaru primo na adresu uvedenú zákazníkom, alebo na výdajné miesto, prípadne do výdajného Z-boxu Packety, v prípade Z-boxu je treba mať pri vyzdvihovaní zásielky v smartfóne nainštalovanú aplikáciu Packety a zapnutý Bluetooth. Cenník jednotlivých spôsobov doručovania nájdete v časti Doprava a poštovné. Cena zahŕňa možnosť večerného dodania a telefonického kontaktovania zákazníka, pre prípadnú zmenu adresy či miesta doručenia. Zákazník je e-mailom, alebo sms správou informovaný, kedy bola zásielka expedovaná. Doba dodania je maximálne do 48 hodín./2 pracovné dni/

Doručenie tovaru Slovenskou poštou

Cenník doručovania Slovenskou poštou nájdete v časti Doprava a poštovné. Pokiaľ objednávateľ nebude zastihnutý na mieste doručenia, mal by obdržať od pošty do schránky informáciu o doručení zásielky. Zásielku si kupujúci môže vyzdvihnúť na pobočke Slovenskej pošty. Zásielka býva zvyčajne doručená do 24 až 48 hodín po expedovaní. Pokiaľ Vám zásielka nebola doručená a ani ste nedostali oznámenie o uložení zásielky, zašleme Vám e-mailom podacie číslo zásielky, pod ktorým bola zásielka odoslaná.

Rozvoz v rámci Bratislavy na náklady predajcu 

Presný čas doručenia je po vzájomnej telefonickej dohode.

 

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, uplatnite si reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie obchodník žiadnu zodpovednosť.

5) ZÁKAZNÍCKY ÚČET

 

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú obchodníkom považované za správne.

 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Obchodník nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

 5. Obchodník môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia obchodníka, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

6) Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

- bezhotovostne prevodom na bankový účet obchodníka č. 2625021951/1100, vedený v Tatra banke.

- platobnou kartou online priamo pri objednávke prostredníctvom platobnej brány GoPay,

- v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na prevádzke,

- dobierkou na výdajnom mieste Packety, v hotovosti alebo platobnou kartou /podľa možností konkrétneho výdajného miesta/, v prípade platby dobierky v Z-boxoch

  je platba možná iba online.

- dobierkou pri preberaní od prepravcu prepravnej spoločnosti, v hotovosti, alebo platobnou kartou,

- dobierkou na slovenskej pošte, v hotovosti, alebo platobnou kartou.

 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť obchodníkovi náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

 2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 4 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

 3. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet obchodníka.

 4. Obchodník nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

 5. Tovar je kupujúcemu dodaný:

- na adresu určenú kupujúcim v objednávke

- na adresu výdajného miesta Packety určenú kupujúcim pri objednávke

- osobným odberom v prevádzkarni obchodníka.

 1. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

 2. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky obchodníkom. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 3. Ak je obchodník podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 5. Obchodník vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.

 6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie, či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru, alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

   

7) ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU, VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (dôjde k zámene tovaru, alebo čísla), je obchodník povinný toto vyriešiť bezplatne a bez zbytočného odkladu, na základe požiadavky kupujúceho, buď výmenou za tovar, ktorý zodpovedá predmetu kúpnej zmluvy, alebo vrátením finančných prostriedkov kupujúcemu podľa dohody. Toto neplatí, pokiaľ kupujúci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

8) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu. Na odstúpenie od zmluvy nevyžadujeme žiadny formulár, stačí k tovaru priložiť daňový doklad, ktorý je nami zaslaný spolu s objednaným tovarom. Pokiaľ budete vracať iba časť objednaného tovaru, priložte k nemu kópiu daňového dokladu, originál si ponechajte. Akonáhle nám bude časť objednávky, ktorú nám vraciate doručená, bude Vám zaslaný mailom nový upravený daňový doklad, ktorý nahradí ten pôvodný. Doklad slúži aj pre uplatnenie prípadnej reklamácie.

 2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní bez udania dôvodu

-odo dňa prevzatia tovaru,

-odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí

 1. Kupujúci, ktorý odstúpil od Kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť obchodníkovi tovar do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru obchodníkovi, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou. V prípade, že kupujúci objednal tovar a použil doručovaciu metódu Packeta na adresu domov alebo Packeta na najbližšie doručovacie miesto, nám môže tovar zaslať bezplatne. Je potrebné si od nás vyžiadať návratný kód, a odniesť zásielku na najbližšie doručovacie / zberné miesto Packety.

 2. Ak odstúpi kupujúci od Kúpnej zmluvy, vráti mu obchodník bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, peňažné prostriedky za tovar, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov, ktoré vynaložil kupujúci v súvislosti s objednaním tovaru /náklady na dopravu/, a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný obchodníkom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na dodanie, ktoré si zvolil spotrebiteľ a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný obchodníkom. Kupujúci nemá nárok na vrátenie ceny za doplnkovú službu, ak došlo k úplnému poskytnutiu tejto služby /cena dobierky/. Obchodník vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. V prípade, ak kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy len sčasti a hodnota tovaru, ktorý si ponechá nepresiahne hodnotu 50 EUR, obchodník kupujúcemu vráti zodpovedajúcu časť kúpnej ceny za vrátený tovar zníženú o sumu poštovných nákladov, ktoré by musel kupujúci vynaložiť, ak by objednal iba samostatne tovar, ktorý si ponechal. Táto suma poštovných nákladov by vychádzala z hodnoty ponechaného tovaru a spôsobu jeho dopravy, ktorý bol v objednávke zvolený podľa platného cenníka obchodníka. 

 3. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je obchodník povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar obchodníkovi odoslal.

 4. Tovar musí vrátiť kupujúci obchodníkovi nepoškodený, neopotrebený, neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je obchodník oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

9) REKLAMÁCIE

Pri vybavovaní reklamácií sa riaďte radami podľa článku Reklamačný poriadok.Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste venovali prečítaniu obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky platia výhradne pre internetový obchod www.beni.sk.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 25.5.2018.

Váš internetový obchod www.beni.sk