Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu www.beni.sk

Názov spoločnosti    Ing. Roman Bartko - Beni
Ulica a číslo             Jahodová 23 
Mesto a PSČ            831 01 Bratislava
Štát                        Slovensko                      
IČ:                         30158818
DIČ:                       SK1020187179 

KONTAKTNÉ ÚDAJE:

email: beni.bartko@gmail.com

tel. +421 905 569335

1) O registrácii

Zaregistrovaním v internetovom obchode www.beni.sk sa rozumie vyplnenie vašich identifikačných údajov, mena, adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy. Po zaregistrovaní sa budete môcť kedykoľvek prihlásiť a pri objednávaní tovaru už nebude nutné vyplňovať polia Vašich údajov.

Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

2) INFORMÁCIE O TOVARE A CENÁCH

 

Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.

V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

3) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na    telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

- prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,

- vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "odoslanie objednávky". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

5. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim.

6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. V prípade, že kupujúci už  uhradil časť, alebo celú čiastku predajnej ceny, tá mu bude vrátená späť a k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nepríde.

7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim, alebo ešte aj pred jej expedíciou telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach. Prosíme pri korešpodencii uvádzať číslo objednávky.

8. Objednávku môžete stornovať bez udania dôvodu do 12 hodín od jej objednania. Storno môžete zrealizovať telefonicky alebo e-mailom. Pri zrušení objenávky je nutné uviesť vaše meno, e-mailovú adresu a číslo objednávky.

9. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

 

4) Spôsoby prepravy

Osobný odber

Pri objednávaní tovaru si kupujúci vyberá spôsob dopravy. Pokiaľ si kupujúci zvolí možnosť osobného odberu, e-mailom bude informovaný o potvrdení objednávky a termíne, kedy si môže tovar v kamennej predajni vyzdvihnúť. Objednávku je možné si vyzdvihnúť počas otváracej doby predajní, ktorá je uvedená v časti Kontakty.Objednaný tovar na Vás čaká 48 hodín.Pokiaľ sa nedohodne inak, /telefonicky,e-mailom/ objednávka bude po uplynutí tejto doby stornovaná.

Doručenie tovaru prostredníctvom zásielkovne /packeta/

Prostredníctvom zásielkovne /packety/ si môže zákazník zvoliť dodanie tovaru primo na adresu uvedenú zákazníkom, alebo na výdajné miesto, prípadne do výdajného Z-boxu zásielkovne /packety/, v prípade Z-boxu je treba mať pri vyzdvihovaní zásielky v smartfóne nainštalovanú aplikáciu zásielkovne /packety/ a zapnutý Bluetooth. Cenník jednotlivých spôsobov doručovania nájdete v časti Doprava a poštovné. Cena zahŕňa možnosť večerného dodania a telefonického kontaktovania zákazníka, pre prípadnú zmenu adresy či miesta doručenia. Zákazník je e-mailom, alebo sms správou informovaný, kedy bola zásielka expedovaná. Doba dodania je maximálne do 48 hodín./2 pracovné dni/

Doručenie tovaru Slovenskou poštou

Cenník doručovania Slovenskou poštou nájdete v časti Doprava a poštovné. Pokiaľ objednávateľ nebude zastihnutý na mieste doručenia, mal by obdržať od pošty do schránky informáciu o doručení zásielky. Zásielku si kupujúci môže vyzdvihnúť na pobočke Slovenskej pošty. Zásielka býva zvyčajne doručená do 24 až 48 hodín po expedovaní. Pokiaľ Vám zásielka nebola doručená a ani ste nedostali oznámenie o uložení zásielky, zašleme Vám e-mailom podacie číslo zásielky, pod ktorým bola zásielka odoslaná.

Rozvoz v rámci Bratislavy na náklady predajcu 

Presný čas doručenia je po vzájomnej telefonickej dohode.

 

POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, uplatnite si reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť.

5) ZÁKAZNÍCKY ÚČET

 

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

6) Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

- bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. 2625021951/1100, vedený v Tatra banke.

- platobnou kartou online priamo pri objednávke prostredníctvom platobnej brány GoPay,

- v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na prevádzke,

- dobierkou na výdajnom mieste zásielkovne /packety/, v hotovosti alebo platobnou kartou /podľa možností konkrétneho výdajného miesta/, v prípade platby dobierky v Z-boxoch

  je platba možná iba online.

- dobierkou pri preberaní od prepravcu prepravnej spoločnosti, v hotovosti, alebo platobnou kartou,

- dobierkou na slovenskej pošte, v hotovosti, alebo platobnou kartou.

 1. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

 2. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 4 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

 3. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

 4. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

 5. Tovar je kupujúcemu dodaný:

- na adresu určenú kupujúcim v objednávke

- na adresu výdajného miesta zásielkovne určenú kupujúcim pri objednávke

- osobným odberom v prevádzkarni predávajúceho.

 1. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

 2. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 3. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 5. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.

 6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie, či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru, alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

   

7) ROZPOR S KÚPNOU ZMLUVOU, VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

 

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (dôjde k zámene tovaru, alebo čísla), je predávajúci povinný toto vyriešiť bezplatne a bez zbytočného odkladu, na základe požiadavky kupujúceho, buď výmenou za tovar, ktorý zodpovedá predmetu kúpnej zmluvy, alebo vrátením finančných prostriedkov kupujúcemu podľa dohody. Toto neplatí, pokiaľ kupujúci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel, alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

8) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

 2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní bez udania dôvodu

-odo dňa prevzatia tovaru,

-odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí

 1. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou. V prípade, že kupujúci objednal tovar a použil doručovaciu metódu zásielkovňa na adresu domov alebo zásielkovňa na najbližšie doručovacie miesto, nám môže tovar zaslať bezplatne. Je potrebné si od nás vyžiadať návratný kód, a odniesť zásielku na najbližšie doručovacie / zberné miesto zásielkovňe.

 2. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, peňažné prostriedky za tovar, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady..

 3. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

 4. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

9) REKLAMÁCIE

Pri vybavovaní reklamácií sa riaďte radami podľa článku Reklamačný poriadok.Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste venovali prečítaniu obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky platia výhradne pre internetový obchod www.beni.sk.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 25.5.2018.

Váš internetový obchod www.beni.sk